За нас

За Крос ООД

Крос ООД е българска компания, основана през 1995 г. и специализирана в производството на велосипеди и джанти за тях. Наименованията CROSS, като марка за велосипеди и CROSSER, като марка за велосипедни джанти, са регистрирани в патентните ведомства на всички европейски държави. Фирма Крос разполага със собствен дизайнерски екип, чиято отговорност е разработването на цялостната моделна гама. Приоритет на екипа е отстояването на марковата индентичност, чрез концептуални разработки, инженерно проектиране и графичен дизайн на всички свои модели, които са интелектуална собственост на Крос ООД. С управленските и производствените процеси, във фирмата, са заети около 900 квалифицирани специалисти, гарантиращи високото реноме на продуктите произведени с марката в цяла Европа. Компанията разполага с три фабрики в градовете Монтана, Видин и град Зайчар в Сърбия, където има самостоятелно изградени складови площи и производствени халета оборудвани със специални конвейери за монтаж на велосипеди, цялостни поточни линии за прахово боядисване на рамките и каплите, както и специализирани високотехнологични машини за изработване на джантите.

Фирма Крос произвежда годишно около 350 000 велосипеда, като над 98% от продукцията се реализира основно в Германия, Швейцария, Холандия, Австрия, Франция, Дания, Швеция и др. Над 50% от произведените велосипеди са електрически и са оборудвани със системите на най-реномираните производители на такива -Bosch Smart System и Shimano STEPS. Моделната гама включва всички най-разпространени видове велосипеди, започвайки от Junior и MTB (26”, 27.5” и 29”) така популярни у нас и се стигне до бестселърите в Европа като Cross, Trekking, City & Urban. Освен своите модели, Крос произвежда велосипеди и за едни от най-известните световни марки, където продукцията ни се слави със завидно качество. Това се постига, както благодарение на стандарта ISO 9001, който отдавна покриваме, така и на влаганите в продукцията ни компоненти на едни от най-реномираните доставчици като: Bosch, Shimano, Sram, Fox, Suntour, Schwalbe, Continental, Promax, Selle Royal, Herrmans, Tektro, Magura, Axa-Basta,, Sks и др.

Всички основни детайли - рамки, вилки, спирачки, главини и т.н. са изработени от леки алуминиеви сплави. Роботизираното производство и двойностенния алуминиев профил, осигуряват високото качество на джантите CROSSER, а боядисването им в цвета на рамката (за повечето модели) придава завършен и уникален вид на всеки един велосипед.

Моделната гама CROSS може да бъде причислена към средния клас велосипеди, като според нашите партньори най-голямото достойнство на велосипедите ни е високото качество, което в комбинация с оригиналният дизайн, придава уникален вид и нарастващ интерес към продуктите с марката CROSS.

Онлайн магазин за велосипеди- Velosiped.bg

 

Етичен кодекс на „Крос ООД

1. Общи принципи

При извършването на дейността си, “Крос” ООД следва по-долу посочените етични принципи и норми, чието спазване изисква и от страна на всички, участващи в дейностите.

“Крос” ООД изпълнява собствената си дейност при спазването на общностните, националните и международните нормативи, отблъсквайки корупцията и всяка незаконна практика. Нито едно поведение, което е в противоречие с действащото законодателство и/или с този Етичен Кодекс при изпълнението на възложените длъжности и дори и да е мотивирано от преследването на интерес на Дружеството,не може да се счита за оправдано.

“Крос” ООД изисква от страна на служителите компетентно, професионално и ефикасно изпълнение на професионалните задължения.

“Крос” ООД  приема, че репутацията на фирмата трябва да бъде защитавана. Всички, които, работят и си сътрудничат в каквото и да е качество фирмата трябва да имат и да изискват от собствените си сътрудници и да имат поведение, съответстващо на общите принципи на абсолютна честност, лоялност, коректност и прилежност.

По никакъв начин убеждението, каквото и да е действие ще е в интерес и/или в полза на Дружеството няма да оправдае поведение в противоречие с принципите, определени в този Кодекс. “Крос” ООД не установява и не следва бизнес отношения с лица или фирми, които явно се отказват да спазват принципите на Кодекса.

“Крос” ООД гарантира, че онези, които сигнализират нарушения на Кодекса не са субект на дискриминация под каквато и да е форма;

 

 

2. Етика на труд и защита на човешките права – Ние сме против всякакви форми на „модерното“ робство!

Ние  зачитаме човешките права и изискваме същото от

всички наши партньори и доставчици.

Работниците избират свободно да работят в „Крос“ ООД. Фирмата не приема принудителен и насилствен труд.

Работниците не са задължени да депозират техни лични документи и са свободни да напуснат работодателя си след законовото предизвестие.

Свобода за участие в сдружения и право на колективно договаряне

Всички работници имат право да се присъединяват или да формират профсъюзи по техен собствен избор и да се договарят колективно.

Работодателят приема открито отношение и респект към дейността на профсъюзите.

Представителите на работниците не са дискриминирани и са абсолютно свободни да изпълняват представителните си функции.

В случай, че правото на сдружаване и колективно договаряне е ограничено от закона, работодателят улеснява развитието на паралелни начини за независимо и свободно сдружаване и договаряне.

Създаване на безопасни и хигиенни условия на труд

Работодателят осигурява безопасна и хигиенична работна среда, съобразявайки се със специфичните рискове на работа. Взимат се адекватни мерки за предотвратяване на аварии и наранявания, произтичащи от работния процес, като до колкото е възможно се свеждат до минимум причините за злополуки, характерни за работната среда.

Работниците се обучават редовно по здраве и безопасност, като това обучение се прилага за новопостъпили работници, както и при смяна на позицията на работника.

Работодателят осигурява достъп до питейна вода, чисти тоалетни, както подходящи помещения за съхранение на хранителни продукти.

В случай, че се осигурява настаняване на работниците, помещенията са чисти, безопасни и отговарят на основните им нужди.

Следвайки изискванията на кодекса, фирмата възлага отговорността за спазването на безопасни условия на труд на представител на  Ръководството.

Политика срещу използването на детски труд

Детски труд не се използва. Фирмата развива и участва в разработване на политики и програми за това да не бъдат назначавани деца на работа във фирмата и всяко дете да има достъп до качествено образование. Деца и лица под 18 години не се наемат за нощен труд и при опасни условия.

Политиките и процедурите отговарят на разпоредбите на съответните стандарти на ILO /INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION/.

Справедливо трудово възнаграждение

Заплатите и премиите, изплащани за стандартната работна седмица срещат по-високия от националния правен стандарт или стандарта на бранша. Във всички случаи заплатата трябва да посреща основните нужди на работника.

Преди да започнат работа на всички работници е предоставена писмена и разбираема информация за условията на труд във връзка със заплатите и за времето и периода на плащане.

Не се допуска удръжки от заплатите като дисциплинарна мярка в противоречие с местния закон и без изричното съгласие на съответния работник. Всички дисциплинарни мерки трябва да бъдат записани. 

           

           

          Спазване на работното време

Работното време е в съответствие с или националните закони или референтните стандартни на индустрията, като се прилага по-благоприятното за работника от двете.

Работниците не трябва да работят повече от 48 часа седмично и се осигурява минимум 1 почивен на всеки период от 7 дни. Извънредният труд е доброволен и не надвишава 12 часа седмично. Не се изисква редовно и винаги се компенсира. 

Политика срещу дискриминацията

Няма дискриминация при наемане, обезщетение, достъп до обучение, повишение, уволнение или пенсиониране въз основа на раса, каста, националност, религия, възраст, болест или увреждане, пол, семейно положение, сексуална ориентация, членство в профсъюз или политическа принадлежност.

Предоставяне на редовна заетост

Всяка извършена работа трябва да бъде на основание трудово – правно отношение, установено от националното законодателство и практика.

Работодателят не използва труда чрез схеми за подизпълнители, чиракуване, надомна работа, избягва прекомерна употреба на срочни договори и се стреми към обучаване на работниците и назначаването им на постоянна работа.

Тежко и нечовешко отношение не се допуска

Забранени са физическо насилие или наказание, заплаха от физическо, сексуално или друго насилие, обиди и други форми на сплашване.

Забрана за употреба на алкохолни и упойващи вещества

На служителите на “Крос” ООД е забранено извършването на услуги под влиянието на употребата на алкохолни напитки, на упойващи вещества, както и употребата им на работното място.

 

Пушене

“Крос” ООД спазва действащата норматива, с която се забранява пушенето на работните места. Фирмата определя и предоставя на разположение на работниците специални места, предназначени за пушачите.

 

Използване на фирмени блага

Задължение на всеки един служител е да пази с грижа на добър стопанин фирменото имущество.

3. Спазване на закона

Всички служители трябва безусловно да спазват приложимите национални и международни законови изисквания и разпоредби.

4. Бизнес принципи и практики

В отношенията с трети лица “Крос” ООД се води от принципите на коректност, почтеност, лоялност и прозрачност. Служителите са задължени да спазват тези принципи в сделките в интерес на фирмата, независимо от конкуренцията на пазара и на значимостта на договаряната сделка. Изрично са забранени всички действия на корупция, мошеничества, кражби, незаконни услуги, за лични изгоди и/или кариерно израстване за себе си или за други лица.

Качество на услугите

“Крос” ООД  извършва своята дейност, като основна и водеща цел са удовлетворяването на клиентите си, гарантирайки, че доставените услуги са с високо качество.

Рентабилност

Рентабилността е необходима за гарантиране на независимост, развитие и растеж. Тя е основен показател за извършената работа и удовлетворяване на клиентите. Стойността на рентабилност не трябва по никакъв начин да подтиква работниците да нарушават етичните принципи, съдържащи се в този Кодекс.

Конфликт на интереси

Управителите и всички служители на фирмата не трябва да вземат решения или да предприемат действия в конфликт с интересите на Дружеството или несъвместими със служебните задължения и трябва да избягват конфликт на интереси между евентуални лични и семейни икономически действия.

Конфиденциалност и защита на личното пространство

Конфиденциалността е основен принцип, който трябва да спазват служителите на „Крос ” ООД, както докато на длъжност във фирмата, така и след  прекратяването на трудовите отношения. Всички служители трябва да гарантират конфиденциалност на информация, документи и данни, които са узнали по време на трудовата си дейност и, които се считат за собственост на „Крос ” ООД, като такива, не могат да се използват, да бъдат съобщавани или разпространявани без изрично разрешение за това.

“Крос” ООД  се задължава да защитава информацията за собствените си служители и трети лица, генерирана или получена във фирмата и в бизнес отношенията и, да не позволява всякаква неуместна употреба на тази информация.

5. Етични норми на фирмените дейности

Отношения с партньорите

“Крос” ООД предприема бизнес отношения други фирми в България и в чужбина, като гарантира, че служителите му ще спазват следните етични норми и поведения:

  • всеки партньор ще бъде третиран на равни начала
  • прозрачност на договореностите
  •  ще избягва подписването на тайни договори и споразумения, противоречащи на действащите закони
  • ще поддържа с партньорите си честни и коректни отношения
  • да информира ръководството на “Крос” ООД  всяко поведение на партньор което е в противоречие с етичните принципи на Кодекса.

 

 

Отношение с обществената администрация

и с обществените служители

“Крос” ООД използва в отношенията си с обществената администрация най-строгото спазване на приложимите общностни, национални и фирмени нормативи. Служителите нямат право да обещават или да дават суми или предмети, с цел да благоприятства интересите на фирмата. Служителите нямат право да правят подаръци и услуги на представители на обществените институции, тъй като такива могат да се тълкуват като целящи да получат незаконни предимства в полза на Фирмата.

Отношения с клиенти

При извършването на дейността си и при на отношенията с клиентите си, “Крос” ООД спазва строго нормите на закона и принципите на този Кодекс.

“Крос” ООД се ангажира:

  • да доставя качествени услуги;
  • да предоставя точна и навременна информация относно извършваните услуги;
  • в отношенията си с клиентите спазва  нормативните законови изисквания и принципите на този Кодекс
  • да поддържа открит диалог с клиентите в съответствие с добрите търговски практики.

Отношения с конкуренцията

“Крос” ООД осъзнава значението на конкурентния пазар и строго спазва законовите и нормативни изисквания, говорейки за конкуренция и не осъществява на заблуждаващи действия, които биха довели  до нелоялна конкуренция. Лоялната и честна конкуренция има когато работещите на пазара фирми са равнопоставени, спазват определените от държавата правила, плащат данъци, осигуровки и нормални трудови възнаграждения. “Крос” ООД счита за неморално манипулирането и заблуждаването с цел налагане на цени, които не съответстват на пазарните и са под реалната себестойност на услугата, за да се подбият цените или за да се установи монополно положение.

Отношения с надзорни и контролни органи

“Крос” ООД  оказва на надзорните и контролни органи пълно съдействие, и спазва стриктно указанията им, като им предоставя цялата изискана информация.

Подаръци и либералност

Забранено е да се предлагат директно или индиректно пари и/или подаръци от какъвто и да е характер в лична форма на ръководството и на служители или служители на партньори, учреждения от обществената администрация, обществени институции или други организации с цел да се извлекат незаконни ползи.

Действия на търговска любезност, като подаръци или форми на гостоприемство, са приемливи само, в случай, че са с умерена стойност и при всички случаи такива, които да не компрометират репутацията на някоя от страните и да не оказват влияние върху независимата преценка на получателя.

Корупция

Подкупи или предлагането на парични суми е забранено! Служителите на “Крос” ООД не трябва да предлагат, директно или индиректно, нищо стойностно на бизнес партньори или държавни служители, за да получат преимущества, при осъществяване на дейността си. Партньорите на “Крос” ООД също трябва да спазват тези принципи. Служителите на “Крос” ООД трябва много внимателно да преценяват и избират бизнес партньор и да избягват взаимоотношения с фирми, с корупционни практики в историята си. При съмнение за корупция служителите на “Крос” ООД трябва  незабавно да се консултират с ръководството на фирмата, за това какви действия да предприемат в дадена ситуация.

Разпоредбите на този кодекс представляват минимални, а не максимални стандарти и този кодекс не трябва да ограничава фирмата да работи за повишаването им. Очаква се, фирмите, които прилагат този кодекс, да се съобразяват с националното и друго приложимо законодателство и когато разпоредбите на законодателството и този кодекс  третират един и същ въпрос, се прилага разпоредбата, която осигурява най-голяма защита за работника.

За всякакви въпроси и допълнителни разяснения, за информация, коментари и забележки относно почтеността на служителите на “Крос” ООД можете да използвате следните телефони: +359 96 383 101.