Видео представяне на новата колекция 2018

2018-03-08

Cross Romero

Cross VIPER MDB 27,5''

Cross VIPER HDB 29''

Cross VIPER HDB 27,5''

Cross Traction SL5 29''

Cross Traction SL5 27,5''

Cross Traction SL3 29''

Cross Traction SL3 27,5''

Cross Traction sl1 29''

Cross Traction sl1 27,5''

Cross Speedster 24''

Cross Rocky 24''

Cross Julia 26''

Cross Alissa 24''

Cross Alissa 20''